header

Pronájem prostor - LETNÍ KOUPALIŠTĚ - rychlé občerstvení

MEBYS Trutnov s.r.o., provozovatel letního koupaliště v Trutnově

                                                               vyhlašuje

 

                                   v souladu s ust. §1772 – 1779 občanského zákoníku

                   veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření podnájemní smlouvy

                    za účelem provozování rychlého občerstvení v areálu letního koupaliště

 

                      PRONÁJEM PROSTOR SLOUŽÍCÍ K PODNIKÁNÍ

      

                Letní koupaliště, Na Lukách 461, Trutnov na st. p. č. 5748, k.ú. Trutnov

 

MEBYS Trutnov s.r.o. zveřejňuje záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání v čp. 461, Na Lukách v Trutnově (Letní koupaliště) o výměře celkem 224,80 m2, sestávající z 15 místností – restaurace 68,90 m2, bufet 15,30 m2, kuchyň 17,30 m2, sklad 9,70 m2, 4x sociální zařízení personál 9,20 m2, úklidová komora 1,90 m2, 3x sociální zařízení veřejnost 8,70 m2, kontejner 4,30 m2, otevřená terasa 50,30 m2 a pergola 39,20 m2 na dobu určitou  01.04.2021 – 31.12.2025, za účelem provozování rychlého občerstvení.

 

Minimální nájemné je 100.000,00 Kč bez DPH za kalendářní rok. Podnájemce bude též hradit dle skutečnosti přefakturované služby za služby a plnění poskytovaná v souvislosti s podnájmem. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících k podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení prostoru nájemci uhrazeno.

V prostorech nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 186/2013 Sb., o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů.   

 

Po dobu zveřejnění záměru je možnost dávat nabídky v zalepené obálce s heslem „Podnájem rychlého občerstvení Letní koupaliště“ na podatelnu MEBYS Trutnov s.r.o., Horská 5, Trutnov 541 01 a to nejpozději do 25.02.2021 do 10,00 hod. V nabídce bude uvedeno:

 

  • Identifikační údaje uchazeče
  • Výše nabízeného nájemného
  • Reference dokladující zkušenosti s provozováním podobného zařízení
  • Šíři nabízeného sortimentu
  • Kopii živnostenského listu a výpis z obchodního rejstříku

 

Vyhlašovatel je oprávněn vybrat si nabídku, která mu nejlépe vyhovuje. Učiní tak ve lhůtě do 25.03.2021. Vyhlašovatel může odmítnout všechny předložené nabídky či soutěž zrušit bez udání důvodu. Na pronájem prostor není právní nárok.

 

Bližší informace na t.č. 603 171 576 nebo 736 641 434.

                                                          

                                                                                                     Ing. Petr Gaisler

                                                                                                     jednatel společnosti

 

INFORMACE V PDF: Pronájem prostor - LETNÍ KOUPALIŠTĚ - rychlé občerstvení