header

Online přístup

(dokument ke stažení ONLINE přístup do evidence vlastníka.pdf)

ONLINE PŘÍSTUP - přímý odkaz pro přihlášení: https://domy-online.cz/Default.aspx


ONLINE PŘÍSTUP K ÚDAJŮM ZA DŮM A BYTY

Oč se jedná:
Nabízíme online aplikaci, která umožňuje přímo prohlížet aktuální údaje o všech bytech (jednotkách) a o celém domě

 • statutární orgán (tj. výbor, představenstvo) má přístup k údajům za všechny byty a za celý dům
 • uživatel bytu má přístup k údajům jen a pouze za svůj byt
 • přístup je zajištěn přes unikátní heslo, které je náhodně generováno systémem a je nezaměnitelné 


Výhody pro statutární orgán:

 • má statutární orgán okamžitý přehled zejména o předpisech a platbách jednotlivých uživatelů bytů, dále o pasportech bytů, odečtech bytových měřidel, počtech osob v bytech apod.
 • statutární orgán může lépe komunikovat se všemi svými členy, protože do aplikace může vkládat dokumenty týkající se celého domu – např. stanovy SVJ či BD, zápisy ze shromáždění, domovní řád, plány oprav apod.
 • jednoduchá komunikace se správcem

 

Výhody pro uživatele bytu:

 • uživatel bytu má okamžitý přehled zejména o aktuálním předpisu a svých platbách, dále o pasportu bytu, odečtech bytových měřidel, počtech osob v bytě apod.
 • rychlý přístup ke všem dokumentům, které tam statutární orgán na stránky umístil
 • jednoduchá komunikace se správcem – např. nahlášení změn v počtu osob, požádání o vlastní úpravu záloh apod.
   

Rádi tuto online aplikaci vašemu výboru SVJ či představenstvu BD představíme a předvedeme – stačí kontaktovat naše oddělení evidence.